Güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim vermek ve araştırma çalışmaları yürütmek amacıyla 1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ülkemizde bu alanda kurulmuş olan ilk ve tek enstitüdür.

Enerji ABD ve Enerji Teknolojisi ABD altında güneş ışınımlı fotokimya, optoelektronik, yeni nesil fotovoltaik hücre üretimi, güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji yönetimi ve enerji verimliliği konularında uygulamaya yönelik araştırma ve projeler yürütülmektedir.

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılabilen (sürdürülebilir olan) doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerdir. Doğada kendiliğinden var olan güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi türlere sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler.

Daha fazla

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Sanayide enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği çalışmaları ile atık enerjinin en aza indirilmesi, sürdürülebilir enerji verimliliğinin sağlanması temel hedeftir.

Daha fazla

Ulusal Meslek Standartları

Enstitümüz, Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından yenilenebilir enerji alanına ilişkin "Ulusal Meslek Standartlarının" belirlenmesi konusunda yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ulusal standartlar ve yeterlik belgeleri hazırlanmıştır.

Detaylar

Enstitü Formları

Akademik ve idari personelimiz için Enstitü içi görev bilgi, izin, iş talep formu vb. formlar

Daha fazla

Enstitü Ziyareti

Enstitümüzde mevcut altyapıyı yerinde görmek, enstitüde yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Enstitümüzü ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerimiz için detaylar.

Daha fazla

Telefon Rehberi

Enstitümüz telefon rehberi

Detaylar