İdari Personel

 • Uzm. Melek ERSOY, Öğrenci İşleri
 • Erol SUNA, Özlük İşleri
 • Nurcan ARVALLI, Ayniyat ve Muhasebe
 • İbrahim AKINCI, Döner Sermaye
 • Sezer ÖNEN, BAP Sorumlusu
 • Ali Adil ARVALLI, Elektrik Atölyesi
 • Özkan KUPLAY, Mekanik Atölyesi
 • Galip TURAN, Bilgi İşlem
 • Nedret KERET
 • Serkan TEKİN
 • Hüseyin AYKURT