Çerez Örnek
canlı destek

Merve Uyan

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, TÜBİTAK 2211-C Yurtiçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu
Research Topic:Kompozit malzeme üretimi
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr, https://mfclualberta.ca
Research Priority Area:İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri
Advisor: Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ
Personal CV

S. Başak Turgut

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK 2210-C ÖNCELİKLİ ALANLAR, TÜBİTAK 1003-ARDEB
Research Topic: Enerji, Güneş Enerjisi,Perovskit güneş hücreleri
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: İleri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, yüksek verimli güneş enerjisi teknolojileri
Advisor: Öğr.üyesi Burak GÜLTEKİN
Personal CV

Dilek Çırak

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK 1003- Öncelikli alanlar ARDEB
Research Topic: Enerji, Güneş Enerjisi
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Yüksek Verimli Güneş Enerjisi Teknolojileri
Advisor: Öğr.üyesi Burak GÜLTEKİN
Personal CV

Gülay Zeynep Günel

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: Tübitak 2210-C Önceliklikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Research Topic: Organik güneş hücreleri için fulleren alternatifi karbazol türevi akseptör moleküllerinin sentezi, fotofiziksel ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri
Advisor: Prof. Dr. Ceylan ZAFER
Personal CV

Dilvin Çebi

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK-2211-C, YÖK 100/2000
Research Topic: Güneş Enerjisi Destekli Hidrotermal Karbonizasyon
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Biyoenerji, Yenilenebilir Enerji
Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sarptaş
Personal CV

Fikret Müge Alptekin

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: YÖK 100/2000, TÜBİTAK-2211-C, TÜBİTAK-2214a
Research Topic: Hidrojen Üretimi ve Enerji Depolama
Research Institution: YÖK100/2000:EÜ GEE-TR, TÜBİTAK-2211c ve TÜBİTAK-2214A: EÜ-GEE ve Oklahoma State University (OSU)
Research Priority Area: YÖK100/2000: Hidrojen ve Yakıt Hücreleri, TÜBİTAK-2211c/2214a: Enerji Depolama Teknolojileri
Advisor: Doç. Dr. Melih Soner Çeliktaş
Personal CV

Şirin SIYAHJANI GÜLTEKIN

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: Alt yapı desteklenme programı (DPT)
Research Topic: Yeni nesil fotovoltaiklerde alan büyütme
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area:
Advisor:
Personal CV

Duygu AKIN KARA

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK BIDEB-2218-Yurtici doktora Sonrası Araştrma burs Programı
Research Topic: Enerji, Güneş Enerjisi
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Yüksek Verimli Büyük Ölçekli Güneş Enerjisi Teknolojileri
Advisor: Prof. Dr. Ceylan ZAFER
Personal CV

Burak KAHRAMAN

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: Altyapı Destekleme Programı (DPT)
Research Topic: Fotovoltaik Teknolojilerin Üretim Optimizasyonunda Makine Öğrenmesinin Kullanılması
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi İleri Fonksiyonel Malzeme Ve Enerjik Malzeme Teknolojileri
Advisor: Doç. Dr. Ahmet YILANCI
Personal CV

Tamer YEŞİL

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: Tübitak 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
Research Topic: Perovskit tipi güneş hücreleri için boşluk taşıyıcı organik moleküllerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler
Advisor: Prof. Dr. Ceylan Zafer
Personal CV

Celal Hakan CANBAZ

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: YÖK100/2000
Research Topic: Jeotermal enerji
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi
Advisor: Assist. Prof. Dr. Hasan SARPTAŞ
Personal CV

Aslı Birtürk

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Research Topic: Kristal silisyum fotovoltaik panellerin geri dönüşümü ve yaşam döngüsü analizi
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Sürdürülebilir Çevre, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Atıkların Geri Kazanımı ve Katma Değeri Yüksek Malzeme Üretimi
Advisor: Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ
Personal CV

Sadık Can Karagöz

Institution / Organization / Program funding the Scholarship: TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Research Topic: Kristal silisyum fotovoltaik panellerin geri dönüşümü ve yaşam döngüsü analizi
Research Institution: https://eusolar.ege.edu.tr
Research Priority Area: Sürdürülebilir Çevre, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Atıkların Geri Kazanımı ve Katma Değeri Yüksek Malzeme Üretimi
Advisor: Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ
Personal CV

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY