EGE UNIVERSITY

Graduate School of Solar Energy

Academic Staff

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Head of the Institute
Study areas: Biomass energy, Renewable energy, Energy crops
gunnur.kocar[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111234 or +902323113111010/7048

Prof. Dr. Mustafa GüNEŞ

Makina Müh.
Study areas: Isı Transferi, Termodinamik, Isıl sistemlerde sayısal yöntemler, Güneş ısıl uygulamaları, Bilgisayar destekli tasarım, Binalarda enerji verimliliği, SEB Tasarımı
mustafa.gunes[@]ege.edu.tr veya mgunes27@gmail.com
Phone: +902323111243

Prof. Dr. Hayati OLGUN

Makina Müh.
Study areas: Biyokütle termal enerji dönüşüm sistemleri, Temiz kömür teknolojileri, Renewable energy, Enerji verimliliği
hayati.olgun[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111236

Prof. Dr. Önder ÖZGENER

Makina Müh.
Study areas: Enerji, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Termodinamik, Isı transferi, Enerji ekonomisi, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Jeotermal ısı pompaları, Enerji verimliliği, Sanayide enerji yönetimi, Enerji dağıtımı, Enerji lojistiği, Ekserji, Eksergoekonomik, Toprak hava ısı değiştirgeÇleri, Termoekonomik
onder.ozgener[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111242

DoÇ. Dr. Orhan EKREN

Makina Müh.
Çalışma alanları: Enerji verimliliği, İklimlendirme sistemleri, Manyetik soğutma, Güneş ve rüzgar hibrit enerji sistemleri
orhan.ekren[@]ege.edu.tr
Phone: +902323115011

DoÇ. Dr. Numan S. ÇETİN

Elektrik-Elektronik Müh.
Çalışma alanları: Rüzgar enerjisi, Rüzgar türbini tasarımı, Dinamik rüzgar-güneş haritası, Rüzgar-Fotovoltaik hibrid güÇ sistemleri, Yenilenebilir hibrid güÇ sistemleri, Sistem optimizasyonu, Elektrokimyasal enerji depolayıcılar, Elektrik makineleri, GüÇ elektroniği
numan.sabit.cetin[@]ege.edu.tr veya ncetin[@]rocketmail.com,
Phone: +902323111222 veya 0-535-855-9885

DoÇ. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ

Makina Müh.
Study areas: Enerji, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Biyorafineri, Teknoloji öngörüsü
soner.celiktas[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111010/7050

DoÇ. Dr. Koray üLGEN

İnşaat Müh.
Study areas: Renewable energy, Enerji verimliliği, Termodinamik, Isı transferi, Enerji teknolojileri
koray.ulgen[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111239

Dr. Öğr. üyesi Ahmet ERYAŞAR

Enstitü Müdür Yrd.
Makina Müh.
Study areas: Biyogaz
ahmet.eryasar[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111010/7067

Dr. Öğr. üyesi Bircan DİNDAR

Kimyager
Study areas: Fotokimya, Işık ile kimyasal dönüşümler, İleri arıtma teknolojilerinde fotodegradasyon, Süperkapasitör bileşenlerinin sentezi, Grafen-grafit kompozitler, PDT Çalışmalarında ve ışık yayan elektrokimyasal hücreler (LEC) iÇin, GeÇiş metalli komplekslerin sentezleri.
bircan.dindar[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111246

Dr. Öğr. üyesi Neslihan ÇOLAK GüNEŞ

Gıda Müh.
Study areas: Sürdürülebilir üretim, Yaşam Döngüsü Analizi, Sanayide enerji verimliliği, Gıda kurutma sistemleri, Isı pompaları, Ekserji analizi, Renewable energynın proses ısısı iÇin kullanımı, Gıda atıklarının değerlendirilmesi
neslihan.colak[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111227

Dr. Öğr. üyesi Mete ÇUBUKÇU

Elektrik-Elektronik Müh.
Study areas: Fotovoltaik GüÇ Sistemleri (FVGS), FVGS güvenilirliği, FVGS başarım incelemesi, FVGS kalite güvencesi, Yenilenebilir hibrid güÇ sistemleri, Sürdürülebilir enerji eylem planları.
mete.cubukcu[@]ege.edu.trmetecubukcu04[@]gmail.com
Phone: +902323111238

Dr. Öğr. üyesi Ahmet YILANCI

Makina Müh.
Study areas: Enerji sistemlerinin termodinamik analizi, Güneş ısıl sistemleri, Fotovoltaik güÇ sistemleri, Jeotermal enerji uygulamaları, Hidrojen enerjisi ve teknolojileri, Enerji politikaları
ahmet.yilanci[@]ege.edu.tr veya ahmetyilanci[@]gmail.com
Phone: +902323111226

Dr. Öğr. üyesi Hasan SARPTAŞ

Çevre Müh.
Study areas: Katı atık yönetimi, Atıktan enerji, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan algılama, Karar destek sistemleri, Su temini sistemleri, Hidrolik modelleme, EPANET
hasan.sarptas[@]ege.edu.tr veya sarptas[@]gmail.com
Phone: +902323111010/7035

Öğr. Gör. A. Gül BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ

Biyokimyager (Biyoteknoloji)
Study areas: Biyoetanol, Biomass energy, Biyoyakıtlar
asiye.gul.bayrakci[@]ege.edu.tr veya g_bayrakci[@]hotmail.com
Phone: +902323111010/7054

Ar. Gör. Dr. A. İsmet ÇALIŞ

Mimar
Study areas: Enerji etkin bina tasarımı, Binalarda yenilenebilir enerji uygulamaları, Kent ve bina ölÇeğinde sürdürülebilirlik.
ismet.calis[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111229

Ar. Gör. Dr. Özben KUTLU

Kimya Müh.
Study areas: Biomass energy, Termal dönüşüm sistemleri, Enerji ve ekserji analizi, Renewable energy
ozben.kutlu[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111010/7077

Ar. Gör. Şefik ARICI

Biyokimyager (Biyoteknoloji)
Study areas: Biyogaz, Biyohidrojen, Anaerobik Fermentasyon
sefik.arici[@]ege.edu.tr
Phone: +902323111010/7081

Ar. Gör. Fırat SALMANOĞLU

Matematik
Study areas: Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi, Hibrid sistemler, Optimal sistem tasarımı, Yazılım geliştirme,
Matematiksel modelleme
firat.salmanoglu[@]ege.edu.tr veya firatsalmanoglu[@]gmail.com
Phone: +902323111229