EGE ÜNİVERSİTESİ

Güneş Enerjisi Enstitüsü

Akademik Personel

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

Enstitü Müdür V.
Ziraat Müh.
Çalışma alanları: Biyokütle enerjisi, Yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji bitkileri
gunnur.kocar[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1234 veya 311-1010/7048

Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ

Makina Müh.
Çalışma alanları: Isı Transferi, Termodinamik, Isıl sistemlerde sayısal yöntemler, Güneş ısıl uygulamaları, Bilgisayar destekli tasarım, Binalarda enerji verimliliği, SEB Tasarımı
mustafa.gunes[@]ege.edu.tr veya mgunes27@gmail.com
Tel: 311-1243

Prof. Dr. Hayati OLGUN

Makina Müh.
Çalışma alanları: Biyokütle termal enerji dönüşüm sistemleri, Temiz kömür teknolojileri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji verimliliği
hayati.olgun[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1236

Prof. Dr. Önder ÖZGENER

Makina Müh.
Çalışma alanları: Enerji, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Termodinamik, Isı transferi, Enerji ekonomisi, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Jeotermal ısı pompaları, Enerji verimliliği, Sanayide enerji yönetimi, Enerji dağıtımı, Enerji lojistiği, Ekserji, Eksergoekonomik, Toprak hava ısı değiştirgeçleri, Termoekonomik
onder.ozgener[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1242

Doç. Dr. Orhan EKREN

Makina Müh.
Çalışma alanları: Enerji verimliliği, İklimlendirme sistemleri, Manyetik soğutma, Güneş ve rüzgar hibrit enerji sistemleri
orhan.ekren[@]ege.edu.tr
Tel: 311-5011

Doç. Dr. Numan S. ÇETİN

Elektrik-Elektronik Müh.
Çalışma alanları: Rüzgar enerjisi, Rüzgar türbini tasarımı, Dinamik rüzgar-güneş haritası, Rüzgar-Fotovoltaik hibrid güç sistemleri, Yenilenebilir hibrid güç sistemleri, Sistem optimizasyonu, Elektrokimyasal enerji depolayıcılar, Elektrik makineleri, Güç elektroniği
numan.sabit.cetin[@]ege.edu.tr veya ncetin[@]rocketmail.com,
Tel: 311-1222 veya 0-535-855-9885

Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ

Makina Müh.
Çalışma alanları: Enerji, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Biyorafineri, Teknoloji öngörüsü
soner.celiktas[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1010/7050

Doç. Dr. Koray ÜLGEN

İnşaat Müh.
Çalışma alanları: Yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji verimliliği, Termodinamik, Isı transferi, Enerji teknolojileri
koray.ulgen[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1239

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERYAŞAR

Enstitü Müdür Yrd.
Makina Müh.
Çalışma alanları: Biyogaz
ahmet.eryasar[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1010/7067

Dr. Öğr. Üyesi Bircan DİNDAR

Kimyager
Çalışma alanları: Fotokimya, Işık ile kimyasal dönüşümler, İleri arıtma teknolojilerinde fotodegradasyon, Süperkapasitör bileşenlerinin sentezi, Grafen-grafit kompozitler, PDT çalışmalarında ve ışık yayan elektrokimyasal hücreler (LEC) için, Geçiş metalli komplekslerin sentezleri.
bircan.dindar[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1246

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇOLAK GÜNEŞ

Gıda Müh.
Çalışma alanları: Sürdürülebilir üretim, Yaşam Döngüsü Analizi, Sanayide enerji verimliliği, Gıda kurutma sistemleri, Isı pompaları, Ekserji analizi, Yenilenebilir enerji kaynaklarının proses ısısı için kullanımı, Gıda atıklarının değerlendirilmesi
neslihan.colak[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1227

Dr. Öğr. Üyesi Mete ÇUBUKÇU

Elektrik-Elektronik Müh.
Çalışma alanları: Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS), FVGS güvenilirliği, FVGS başarım incelemesi, FVGS kalite güvencesi, Yenilenebilir hibrid güç sistemleri, Sürdürülebilir enerji eylem planları.
mete.cubukcu[@]ege.edu.trmetecubukcu04[@]gmail.com
Tel: 311-1238

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILANCI

Makina Müh.
Çalışma alanları: Enerji sistemlerinin termodinamik analizi, Güneş ısıl sistemleri, Fotovoltaik güç sistemleri, Jeotermal enerji uygulamaları, Hidrojen enerjisi ve teknolojileri, Enerji politikaları
ahmet.yilanci[@]ege.edu.tr veya ahmetyilanci[@]gmail.com
Tel: 311-1226

Dr. Öğr. Üyesi Hasan SARPTAŞ

Çevre Müh.
Çalışma alanları: Katı atık yönetimi, Atıktan enerji, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan algılama, Karar destek sistemleri, Su temini sistemleri, Hidrolik modelleme, EPANET
hasan.sarptas[@]ege.edu.tr veya sarptas[@]gmail.com
Tel: 311-1010/7035

Öğr. Gör. A. Gül BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ

Biyokimyager (Biyoteknoloji)
Çalışma alanları: Biyoetanol, Biyokütle enerjisi, Biyoyakıtlar
asiye.gul.bayrakci[@]ege.edu.tr veya g_bayrakci[@]hotmail.com
Tel: 311-1010/7054

Ar. Gör. Dr. A. İsmet ÇALIŞ

Mimar
Çalışma alanları: Enerji etkin bina tasarımı, Binalarda yenilenebilir enerji uygulamaları, Kent ve bina ölçeğinde sürdürülebilirlik.
ismet.calis[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1229

Ar. Gör. Dr. Özben KUTLU

Kimya Müh.
Çalışma alanları: Biyokütle enerjisi, Termal dönüşüm sistemleri, Enerji ve ekserji analizi, Yenilenebilir enerji kaynakları
ozben.kutlu[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1010/7077

Ar. Gör. Şefik ARICI

Biyokimyager (Biyoteknoloji)
Çalışma alanları: Biyogaz, Biyohidrojen, Anaerobik Fermentasyon
sefik.arici[@]ege.edu.tr
Tel: 311-1010/7081

Ar. Gör. Fırat SALMANOĞLU

Matematik
Çalışma alanları: Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi, Hibrid sistemler, Optimal sistem tasarımı, Yazılım geliştirme,
Matematiksel modelleme
firat.salmanoglu[@]ege.edu.tr veya firatsalmanoglu[@]gmail.com
Tel: 311-1229