EGE ÜNİVERSİTESİ

Güneş Enerjisi Enstitüsü

İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi (2012)

İzmir’deki yenilenebilir enerji sektörünün mevcut durumunun, sorunlarının ve gelişme potansiyellerinin güncel veriler ışığında analitik değerlendirmeler ile ortaya konulması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Enstitü ve İzmir İl Özel İdaresi ortak çalışması sonucu Nisan 2012’de “İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi” raporu hazırlanmıştır. Bu sektörde faaliyet gösteren ve gösterebilecek firmalar belirlenmiş, sektörün gelişme potansiyeli ile yatırım potansiyelinin ele alınıp sektör sorunları ile birlikte analizi yapılmıştır.

“İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi” Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.