EGE ÜNİVERSİTESİ

Güneş Enerjisi Enstitüsü

Enstitü Kurulu

  • Prof. Dr. Şule ERTEN ELA (Müdür)
  • Dr. Öğr. Üyesi Bircan DİNDAR (Müdür Yard.)
  • Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN (Müdür Yard.)
  • Prof. Dr. Hayati OLGUN (Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
  • Raportör: Haydar DEMOĞLU (Enstitü Sekreteri)