canlı destek

Seminerler

2021-2022 Bahar Yarıyılı – Seminer Programı

Güneş Enerjisi Ana Bilim Dalı Enerji ve Enerji Teknolojisi Programlarında 2021-2022 Bahar Yarıyılında verilecek yüksek lisans ve doktora seminerleri

Şebekeye Bağlı Lisanssız Fotovoltaik Güç Santrallerinin Teknik-Ekonomik Analizleri
Celalettin BAKIR (DR)
Danışman: Ahmet YILANCI
23.05.2022 15:00
Karbon Nano Malzemelerin Perovskit Güneş Hücrelerinde Uygulamaları
Atakan CANATAN (YL)
Danışman: Şule ERTEN ELA
24.05.2022 11:00
Süper Kapasitörler için Elektrot Malzemeler Üzerine İnceleme
Yusuf KARAKÖSE (YL)
Danışman: Burak GÜLTEKİN
24.05.2022 14:00
Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği
İlknur PERÇİN (DR)
Danışman: Hasan SARPTAŞ
24.05.2022 15:00
Güneş Enerjili Absorbsiyon Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi
Hataycan ÖZGÜR (YL)
Danışman: Ahmet YILANCI
26.05.2022 13:00
Süperkapasitörlerin Güneş Enerjili İHA’larda Kullanımına Yönelik Sistem Tasarımı
Şerife ÇAMCI (DR)
Danışman: Koray ÜLGEN
26.05.2022 15:00
İzmir’e Özgü Çeşitli Yiyeceklerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Barış KIYAK (DR)
Danışman: Neslihan ÇOLAK GÜNEŞ
27.05.2022 13:00
Mısır Bazlı Ürünlerin Yaşam Döngüsü Analizi Çalışmaları
Seda YAHŞİ (YL)
Danışman: Neslihan ÇOLAK GÜNEŞ
27.05.2022 14:00
Bina Enerji Modellemesi ve Performans Simülasyonunda Bina Bilgi Modellemesi (BIM) Entegrasyonu: Kavramlar, Gelişmiş Tasarım Destekleriyle Mevcut Durum, Gereklilikler ve Fırsatlar
Gülçin ORAKCI (DR)
Danışman: Mustafa GÜNEŞ
27.05.2022 14:30
Perovskit Güneş Hücreleri İçin Aktif Katman Olarak CsSnxPb1-xBr3 Kuantum Noktalarının Sentezi ve Karakterizasyonu
Müge ÖZTÜRK (YL)
Danışman: Ceylan ZAFER
30.05.2022 10:30
Güneş Enerji Santrallerinde Dijital Dönüşüm
Emre EROĞLU (YL)
Danışman: Koray ÜLGEN
31.05.2022 13:00
Organik Güneş Pillerinde Son Gelişmeler
Huriye ACAR (YL)
Danışman: Şule ERTEN ELA
01.06.2022 10:00
Kimyasal Enerji Depolama Sistemleri ve Performanslarının Değerlendirilmesi
Göksu IŞIK (YL)
Danışman: Bircan DİNDAR
03.06.2022 14:00
Hareketli Izgara Çeşitleri ve Kullanım Alanları
Duygu ŞAHİN (YL)
Danışman: Hayati OLGUN
03.06.2022 14:30
Nano Akışkan Katkılı Bir Güneş Enerjisi Toplayıcısının Performans Değerlendirmesi
İsmail PAÇACI (DR)
Danışman: Koray ÜLGEN
06.06.2022 11:00
Binalarda Enerji Değerlendirmesi İçin Kullanılan Yazılımlara Genel Bir Bakış
Şadiye Birce BAKAN (DR)
Danışman: Mustafa GÜNEŞ
08.06.2022 11:00
Kombi Üretiminde Enerji Yönetimi
Kerim AYDIN (YL)
Danışman: Neslihan ÇOLAK GÜNEŞ
08.06.2022 14:00
Mikro Güneş Isı Santralleri Üzerine Bir İnceleme
Emrah GÜNGÖR (DR)
Danışman: Mustafa GÜNEŞ
08.06.2022 14:30
Yenilenebilir Enerjide Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı
Zeynep ÖZKAN (DR)
Danışman: Günnur KOÇAR
09.06.2022 14:00
Türkiye’deki Yeşil Fabrikalar
Aziz Kaan DOĞRU (DR)
Danışman: Önder ÖZGENER
10.06.2022 09:30
Geliştirilmiş Jeotermal Sistemleri
Zeynep Naz AYVALI (YL)
Danışman: Önder ÖZGENER
10.06.2022 10:00
Lindal Diyagramı ve Jeotermal Enerji Uygulama Alanları: Ege Bölgesi
Kadir AKTAŞ (YL)
Danışman: Önder ÖZGENER
10.06.2022 10:30
Türkiye’de Hibrit Araç Kullanımı
Metehan GÜNGÖRMÜŞ (YL)
Danışman: Önder ÖZGENER
10.06.2022 11:00
Rüzgar Santrallerinde İş Güvenliği
Selen ÇEKİNİR (DR)
Danışman: Önder ÖZGENER
10.06.2022 11:30
Rüzgar Türbinlerinin Bakım Süreçleri
Lütfi AYDOĞAN (YL)
Danışman: Ahmet YILANCI
10.06.2022 16:00

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ