Çerez Örnek
canlı destek

Seminerler

2022-2023 Güz Yarıyılı Seminer Programı

Güneş Enerjisi Ana Bilim Dalı Enerji ve Enerji Teknolojisi Programlarında 2022-2023 Güz Yarıyılında verilecek yüksek lisans ve doktora seminerleri

Fotovoltaik Sistemlerin Tarımsal Sulamada Kullanılması
Hasan Alper GÜCİN (YL)
Danışman: Prof. Dr. Günnur KOÇAR
22.12.2022 14:30
Endüstriyel Bir Yakma Tesisinde 5 Farklı Biyokütle Hammaddesinin Mevsimsel Depolanması Sırasında Kuruma Etkileri ve Kuru Madde Kayıplarının Saha Koşullarında İncelenmesi
Anıl BADEM (DR)
Danışman: Prof. Dr . Hayati OLGUN
22.12.2022 15:30
Biyokütle Enerji Tesisleri için CBS-destekli Planlama
E. Olcay IŞIN (DR)
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hasan SARPTAŞ
23.12.2022 11:30
Bir Yerleşke İçin Hibrit Enerji Sistemlerinin Tekno-Ekonomik İncelemesi
Yiğit ERSAN (YL)
Danışman: Doç. Dr. Koray ÜLGEN
26.12.2022 13:30
Biyoyakıt Üretiminde Enzim Kullanımı
Sadık Can KARAGÖZ (YL)
Danışman: Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ
30.12.2022 11:00
Perovskit Güneş Hücrelerinde Perovskit Tabakası ve Perovskit/HTL Arayüzeyindeki Kusurlarının Pasivize Edilmesi
Dilek ÇIRAK (DR)
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN
4.01.2023 10:30
Güneş Jeotermal Hibrit Enerji Santrallerinin Performanslarının İncelenmesi
Faruk ÖNER (DR)
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak GÜNEŞ
26.01.2023 14:00
Perovskite Güneş Hücrelerinde Spiro-OMeTAD’ın Katkılanmasının Aygıt Performansına Etkileri
Sevdiye Başak TURGUT (DR)
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN
5.01.2023 10:30
Güneş Enerjisi ile Çalışan VMS’li Römork Çalışma Sistemi
Başak CENGİZ (YL)
Danışman: Prof. Dr. Önder ÖZGENER
6.01.2023 11:00
Biracılık Sektöründe Güneş Enerjisi Proses Isısı Uygulamaları
Rahmi Can SAATÇİ (YL)
Danışman: Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ
27.01.2023 14:00

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ