Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Kaynakları

Literatür Tarama

E-Kitap (Abone Servisler)

E-Kitap (Ücretsiz Servisler)

  • IntechOpen
  • a href="https://nap.nationalacademies.org/search/">National Academic Press
  • bookboon İşletme/Ekonomi, Mühendislik/Doğa Bilimleri ve BT alanında ücretsiz ders kitabı, profesyonel kitaplar ve seyahat rehberleri.
  • Open Educational Resources (OER) Textbooks Eğitimde Bilgi Yönetimi Çalışmaları Enstitüsü'nce sağlanan açık eğitim materyalleri.
  • OpenStax College Profesyonel içerik geliştiriciler tarafından yazılan ücretsiz ders kitapları.
  • FreeTechBooks Ücretsiz / Açık erişim Bilgisayar bilimi kitapları, ders kitapları ve ders notları veritabanı

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ