EGE ÜNİVERSİTESİ

Güneş Enerjisi Enstitüsü

İdari Personel

 
 • Haydar DEMOĞLU, Enstitü Sekreteri V.
 • Öğr. Gör. Melek ERSOY, Öğrenci İşleri
 • Nurcan ARVALLI, Öğrenci İşleri
 • Sibel GÜNAL, Özlük İşleri
 • Erol SUNA, Ayniyat ve Muhasebe
 • İbrahim AKINCI, Döner Sermaye
 • Dilek TOPALOĞLU
 • Süleyman İNCE, Mühendis
 • Ali Adil ARVALLI, Elektrik Atölyesi
 • Özkan KUPLAY, Mekanik Atölyesi
 • Galip TURAN, Bilgisayar / Elektronik
 • Nedret KERET
 • Serkan TEKİN
 • Hüseyin AYKURT