Çerez Örnek
Isınma Projesinde Polonya Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için Enstitü öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Hayati Olgun, Dr. Hasan Sarptaş ve Dr. Özben Kutlu tarafından yürütülen Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi kapsamında Bakanlık uzmanları ve Ege Üniversitesi proje ekibi tarafından 28 Kasım 2021 - 4 Aralık 2021 tarihleri arasında Polonya Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi. Çalışma ziyaretinde Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı ve Enerji Düzenleme Ofisi (URE) ile Polonya'daki hava kirliliği yönetimi, Polonya enerji politikası ve bölgesel ısıtma ile ilgili mevzuat; Polonya Bölgesel Isıtma Ticaret Odası (IGCP) ile Polonya'daki bölgesel ısıtma potansiyeli, mevcut durum ve ısıtma sektöründeki zorluklar; Polonya Enerji Grubu (PGE) ile Polonya'da bölgesel ısıtma sektörünün tüm boyutları ve Veolia firması ile bölgesel ısıtma sistemleri, ısı ağları hakkında görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca PGE'ye ait Rzeszów'daki Atık Yakma Tesisi ziyaret edilmiştir.

Etkinlik hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ