Çerez Örnek

YEVDES Projesi – İsveç Çalışma Ziyareti

Ege Üniversitesi – Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü bünyesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) himayesinde yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen YEVDES Projesi (Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi) kapsamında, 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında İsveç'te bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Murat Ersin Şahin'in de katıldığı çalışma ziyaretine, YEVDES projesinde görev alan, Enstitümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak Güneş, doktora öğrencisi Aslı Birtürk ve Ege Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığından İnş. Müh. Nermin Kantur katılım sağlamıştır.

Elonroad AB, Innovation Skane, Guided Architectural Tour through Malmö, progressive & eco-friendly city, Ideon Science Park, Johanneberg, BrF Viva Positive Footprint Housing, HSB Living Lab ve Ecobarge eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Avrupa Yeşil Mütabakat eylem planları dahilinde İsveç'in 2030 ve 2050 yılı hedeflerine yönelik çalışmaları, bölgesel ısıtma yöntemleri, elektrikli araçlar için şarj teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, binalarda enerji verimliliği ve üniversite-kamu-özel sektör iş birlikleri üzerine görüşmeler yapılmıştır. 

Guided Architectural Tour through Malmö, progressive & eco-friendly city

Ideon Science Park (Lund)

BrF Viva Positive Footprint Housing, Chalmers University of Technology (Gothenburg)

Ecobarge (Gothenburg)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ