canlı destek

Yenilenebilir Enerji Alanına İlişkin Ulusal Meslek Standartları

 

9 Haziran 2010 tarihinde imzalan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kurumumuz, aşağıda adı geçen meslek standartlarını hazırlamak için yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda meslek standardı hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek için hazırlanan taslak meslek standartları, ilgili kişi/kurum ve kuruluşların değerli görüş ve önerileri alınmış, yenilenebilir enerji alanına ilişkin 12 (on iki) adet meslek standardı hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mesleki eğitim çalışmaları prosedürlerinde yer alan “Ulusal Yeterlilik” belgesi düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

 

Yenilenebilir Enerji Alanına İlişkin Ulusal Meslek Standartları

Resmi Gazete’de Yayınlanan Ulusal Meslek Standartları

Meslek Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri Meslek Standartları
Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5
  Biyogaz Sistemleri Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF
  Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli 3, 4, 5 PDF PDF
  Güneş Isıl Sistem Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF
  Rüzgar Güç Sistemi Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF

9 Haziran 2010 tarihinde imzalan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kurumumuz, aşağıda adı geçen meslek standartlarını hazırlamak için yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda meslek standardı hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek için hazırlanan taslak meslek standartları, ilgili kişi/kurum ve kuruluşların değerli görüş ve önerileri alınmış, yenilenebilir enerji alanına ilişkin 12 (on iki) adet meslek standardı hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mesleki eğitim çalışmaları prosedürlerinde yer alan “Ulusal Yeterlilik” belgesi düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

 

Yenilenebilir Enerji Alanına İlişkin Ulusal Meslek Standartları

Resmi Gazete’de Yayınlanan Ulusal Meslek Standartları

Meslek Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri Meslek Standartları
Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5
  Biyogaz Sistemleri Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF
  Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF
  Güneş Isıl Sistem Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF
  Rüzgar Güç Sistemi Personeli 3, 4, 5 PDF PDF PDF

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ