canlı destek

Fotovoltaik

 

Güneş elektriği üzerine, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı altında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi ve güç sistemlerinde uygulamaları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Silisyum temelli güneş panellerinin birim hücrelerden laminasyonu, tasarımı ve güç sistemlerinde kullanımı, farklı topolojilerde gerçekleştirilen PV güç sistemlerinin testi ve performans analizi gerçekleştirilmektedir.

Birim hücrelerden güneş panellerinin laminasyonu

Laminasyonu yapılan güneş panelinin güç sistemine ilave edilmesi

Araştırma grubunun ana faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Otonom Fotovoltaik Güç Sistemleri
 • Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güç Sistemleri
 • Güneş Gözelerinden Panel Yapımı (Laminasyon)
 • PV Güç Sistemleri Tasarımı, Modellemesi ve Karşılaştırmalı Performans Analizi
 • Güneş Elektriği Hibrid Uygulamaları

Araştırma grubu tarafından yürütülen yüksek bütçeli projeler:

 • Ulusal PV Teknoloji Platformunun Oluşturulması, 108M150 nolu TÜBİTAK-İŞBAP Projesi.
 • Kızılada-Fethiye’de PV-Rüzgar Türbini-Dizel Jeneratör Hibrid Güç Sistemi Kurulumu
 • Güneş Enerjisi Aydınlatma Sistemleriyle Gökçeada’da Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Özendirilmesi

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde mevcut bulunan PV güç sistemi 24 kWp değerini aşmıştır. Bu sistemin 10 kWp gücündeki kısmı şebeke bağlantılı olarak çalışırken geri kalan kısmı Enstitü’nün kesintisiz güç kaynağı ve otonom bir güç sistemi olarak çalışmaktadır. Bu otonom güç sistemine ayrıca 6 kW gücündeki rüzgar türbini ve 22 kVA gücündeki dizel jeneratör eklenerek hibrid bir güç sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemin akü kapasitesi 48 V 2000 Ah değerindedir. Hem şebeke bağlantılı hem de otonom güç sisteminin tüm parametreleri kayıt altında tutulmaktadır.

Enstitümüzdeki PV Güç Sistemleri

Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde kurulan bu sistemlerin yanında enstitünün danışmanlığında/işbirliğinde Türkiye’nin farklı noktalarında kurulan PV güç sistemleri de devamlı olarak takip edilmekte ve temel parametreleri kayıt edilmektedir.

Kızılada-Fethiye’de PV-Rüzgar-Dizel jeneratör hibrit güç sistemi (Girasolar Ltd)

TÜBİTAK-MAM’da HYDEPARK Projesi (Gebze)

Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP)

 

UFTPDiğer bir önemli çalışmamız da, TÜBİTAK desteği ile PV teknolojisinde ilgili üniversitelerin, kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin katılımı ile oluşturulan Ulusal PV Teknoloji Platformu’dur. Bu platform, PV teknolojisinde Türkiye’nin yol haritasını oluşturmayı hedeflemektedir. Platform, aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı – Fotovoltaik Güç Sistemleri’nin Türkiye adına temsilciliğini yapmaktadır

UFTP’nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren Faaliyet Raporu’na UFTP web sitesi http://uftp.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar Altyapısı

 

Güneş elektriği laboratuvarlarında bulunan önemli cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • ICOLAM 15/10 Laminatör
 • PVPM 1000 Ölçüm ve Test Ünitesi
 • 43B Fluke Harmonics Analyzer
 • GDS-820C Good Will 150 Mhz. Digital Oscilloscope
 • GFG-8216A Good Will Function Generator
 • GPC-3060D Good Will DC Power Supply
 • 34970A Data Logger
 • 34901A 20 WAY Multiplexer
 • CHROMA 63202 High Power DC Electronic Load

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ