canlı destek

Enerji Verimliliği

 

 

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Sanayide enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği çalışmaları ile atık enerjinin en aza indirilmesi, sürdürülebilir enerji verimliliğinin sağlanması temel hedeftir.

Sanayide Enerji Verimliliği

Endüstriyel sistemlerde ve onun uygulamalarında sürdürülebilir enerji verimliliğinin kullanımı sürdürülebilir bir kalkınma için zorunludur. Bu sebeple, Enstitümüzde lisansüstü eğitim ve Ar-Ge çalışmalarında, sınırlı enerji kaynaklarının korunumu, en iyi şeklide kullanımı ve enerjinin saniyede verimli kullanımına yoğun ilgi duyulmaktadır. Endüstriyel tesislerde enerji kayıplarının azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması ve bu şekilde çevresel kirliliğin önüne geçilebilmesi mümkündür. Ülkemizde enerji tüketimi göz önüne alındığında, üretim tesislerindeki atık enerji miktarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bunun için lisansüstü eğitim süresince öğrencilerin çalışmalarının amacı, atık enerjiyi azaltmaya yönelik bir örnek geliştirmektir. Bu kapsamda lisansüstü öğrenciler, endüstriyel sistemlerin enerji verimliliği programı dahilinde, endüstriyel bir tesis üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Her eğitim döneminde sanayide uygulamalı bir projesi değerlendirilmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliği

Enstitümüzde, binalarda enerji verimliliği konusunda, Ege Bölgesi’nde mevcut ve yeni yapılacak olan binalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında, mevcut binalarda enerji etütleri yapılmakta, binaların enerji performans düzeylerini belirleyerek enerji tasarruf projeleri geliştirmektedir. Ayrıca binalarda enerji yöneticiliği konusunda eğitimler vermektedir. Bu eğitimler kapsamında çeşitli kitaplar ve eğitim CD’leri hazırlanarak bilgi paylaşımına katkıda bulunulmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ