canlı destek

Güneş Mimarisi

Sanayide ve binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması ile güneş kaynaklı enerjilerden, ısı, ışık ve elektrik üretimi konularında çalışılmaktadır. Çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşım benimseyen araştırma grubu, mimar, makina, inşaat, elektrik ve elektronik mühendislikleri ile fizik, matematik, coğrafya, enerji ve tesisat gibi çeşitli alanların altyapısına sahip araştırmacılardan ve lisansüstü Öğrencilerinden oluşmaktadır. Temel hedef, “sanayide ve binalarda enerji tüketimini azaltarak verimli kullanılmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulan enerjinin güneş kaynaklı enerjilerden elde edilmesini gerçekleştirmek”tir.

Güneş mimarisi grubunun çalışmaları aşağıda belirtilen konularda yoğunlaşmaktadır:

  • Güneş enerjisini yoğunlaştırarak yüksek sıcaklıkta ve basınçta buhar elde ederek elektrik üretimini sağlamak, sanayiye danışmanlık hizmeti vererek, projelendirme ve uygulamalar gerçekleştirmektedir.
  • Güneş enerjili ısıtma ve soğutma
  • Güneş enerjisinden kullanım sıcak suyu eldesi
  • Güneş enerjisinden yararlanarak su damıtma ve içme suyu eldesi
  • Güneş ışığı ile aydınlatma
  • Güneş mimarisi

Güneş Enerjisi ile Elektrik üretimi

Çalışma grubu, güneş enerjisinden elektrik üretme konularındaki çalışmalarını iki farklı yöntemle gerçekleştirmektedir. Birincisi doğrudan elektrik üretimini sağlayan fotovoltaik sistemlerin kullanılmasıyla talep edilen elektrik enerjisinin karşılanmasıdır. İkinci yöntem ise, güneş enerjisini yoğunlaştırarak yüksek sıcaklıkta ve basınçta buhar elde ederek elektrik üretimini sağlamaktır. Grup, her iki konuda da sanayiye danışmanlık hizmeti vererek, projelendirme ve uygulamalar gerçekleştirmektedir.

Yoğunlaştırma ile elektrik üretimi

Güneş Enerjili Isıtma ve Soğutma

Özellikle binaların ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisini ana ve/veya yardımcı kaynak olarak kullanan ısıtma ve soğutma sistemlerin tasarımında ve geliştirilmesinde kamu ve sanayi destekli projeler yürütülmektedir. Ayrıca yenilikçi sistemlerin geliştirilmesi sonucunda Uluslararası düzeyde patentler alınarak ürün gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

Güneş Enerjisinden Kullanım Sıcak Suyu Eldesi

Grup bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların başında, güneş enerjisinden kullanım sıcak suyu eldesi konusunda, yenilikçi, performansı yüksek toplayıcılar ile boylerlerin tasarımı ve gelişimi yer almaktadır. Bu çalışmalarda amaç, daha ucuz, daha az yer kaplayan ve daha çabuk cevap verebilen toplayıcıların üretiminde sanayiye (toplayıcı ve boyler üreten firmalar) teknik destek vermek gelmektedir.

Güneş Enerjisinden Yararlanarak Su Damıtma ve İçme Suyu Eldesi

Özellikle konutların ihtiyaç duyduğu içme suyunun eldesi konusunda portatif güneş enerjili damıtıcı çalışmaları devam etmekte, enstitü bünyesinde yürütülen projeler kapsamında oluşturulan damıtıcı toplayıcılar vasıtasıyla orta Ölçekte bir evin içme suyu eldesi damıtarak sağlamıştır.

Günışığı ile Aydınlatma

Yetersiz aydınlık düzeyine sahip kapalı mekanların aydınlatılması için, günışığını taşıyarak aydınlatma prensibine dayalı geliştirilen grup çalışmalarda, iki farklı yÖntem kullanılmaktadır. Birincisi, ışık borulu aydınlatma sistemidir. İkincisi ise, yoğunlaştırılmış günışığını fiber optik kablolar yardımıyla mekanlara ileten sistemlerdir. İkisi arasındaki en temel fark, ışık borulu sistemler pasif aydınlatma cihazları olarak anılabilir. Enstitü bünyesinde her iki sistemin uygulaması da mevcuttur.

Güneş Mimarisi

Güneş mimarisi tasarımına yenilikçi yaklaşımların yaratıldığı projeler yürütülmektedir. Bu projelere en iyi Örnek, Model bir PV/T Trombe duvarının oluşturularak performansının değerlendirilmesi gösterilebilir.

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası Uygulamaları

Toprak ve hava kaynaklı ısı pompalarının projelendirme çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle binaların ısıtılması amaçlı geliştirilen güneş enerjisi destekli hava kaynaklı ısı pompalarının kullanımıyla iklimlendirme konusunda etkin çözümler oluşturmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ