canlı destek

Rüzgar Enerjisi

 

Disiplinler arası bir yaklaşımla elektrik, elektronik-haberleşme ve makine mühendislikleri ile fizik ve matematik gibi çeşitli alanların alt yapısına sahip araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerden oluşan araştırma grubu, rüzgar enerjisi çevrim sistemlerinde tümüyle yerli teknoloji geliştirme ve üniversite – sanayi işbirliği çerçevesinde, bu teknolojileri sanayiye aktarma çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Enstitümüzde rüzgar enerjisi grubunun temel çalışma konuları şunlardır:

  • Rüzgar-Fotovoltaik Hibrid Güç Sistemleri
  • Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri (REÇS)
  • REÇS’ nde Optimizasyon
  • REÇS’ nde Kullanılan Elektrik Makinaları
  • REÇS’ nde Kullanılan Kontrol Sistemleri
  • REÇS’ nde Ölçüm Alma ve İzleme
  • Rüzgar Enerjisinde Potansiyel Belirleme
  • REÇS’ nde Özgün Teknolojiler

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Yerleşkes Rüzgar Türbini

Grup tarafından yürütülen çalışmalarda, “rüzgar enerjisi kaynaklarından en üst düzeyde değerlendirilebilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve rüzgar enerjisi çevrim sistemlerine ait teknolojik alt yapıların oluşturulması” temel hedeftir. Bununla birlikte fizibilitesi uygun olan bölgeler için yenilenebilir hibrid enerji sistemlerinin tasarlanması ve kurulumu ikincil hedeftir. Bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli alanlarda, sanayi kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde küçük güçlü rüzgar türbinlerinin tamamen yerli üretilip, kurulumları gerçekleştirilmiştir. Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri konusunda, 2000 yılından beri yerli firmalara ciddi teknoloji transferleri yaparak, özellikle Küçük Güçlü Rüzgar Türbinlerinin, tümüyle yerli üretimi sağlanmıştır. Bu bağlamda, yine klasik (kuyruklu) küçük güçlü rüzgar türbinlerine alternatif olarak, özgün ve yerli bir rüzgar türbini teknolojisinin geliştirilmesi ve imalat yöntemlerinin modernizasyonu tamamlanmıştır. Teknoloji transferi yapılarak % 100 yerli olarak üretilen rüzgar türbinlerinden, iki adedi (5 kW) enstitümüz bahçesinde ve bir adedi de Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç MYO bahçesinde çalışmakta ve ihtiyaç duyulan enerjinin bir kısmını karşılamaktadır. Ayrıca, iki adedi (3 – 5 kW) de E.Ü. Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’ nun bahçesinde çalışarak, çevre aydınlatmasını sağlamaktadır. TÜBİTAK Projeleri kapsamında tasarlanan (3-5-10-20 kW) yerli ve özgün modellerimizin üretimi ve farklı alanlarda uygulamaları yapılmaktadır.

                  

                       Rüzgar enerjisi çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ